Brexit FAQ

 

Brexit en de invloed op de Nederlandse loonbelasting, inkomstenbelasting en sociale zekerheid

Bekijk hieronder in de Frequently Asked Questions wat Brexit betekent voor de inkomstenbelasting, loonbelasting, sociale zekerheid en de conserverende aanslag. Hierbij hebben wij onderscheid gemaakt tussen de situatie waarin u zich reeds vóór 2021 in een grensoverschrijdende situatie tussen het VK en Nederland bevond en dit zich continueert in 2021 en de situatie waarin u zich pas ná 1 januari 2021 in een grensoverschrijdende situatie tussen het VK en Nederland bevindt.

Let op: het is nog niet duidelijk hoe er met gewijzigde omstandigheden naar aanleiding van Covid-19 zal worden omgegaan in onderstaande situaties. We raden aan om dit nauwlettend in de gaten te houden.

Situatie 1: Ik bevond mij vóór 2021 al in een grensoverschrijdende situatie tussen het VK en Nederland en dit continueert zich in 2021.

FAQ 1

 • image/svg+xmlimage/svg+xml
  1. Heeft het Brexit-akkoord effect op mijn inkomstenbelasting?

  Mogelijk. Als inwoner van Nederland zullen, zolang er niets wijzigt in uw situatie, dezelfde Europese regels als voorheen van toepassing blijven.

  Was u in 2020 inwoner van het VK en voldeed u aan de voorwaarden voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht en had u daardoor recht op dezelfde aftrekposten als een inwoner van Nederland? Dan blijft dit in 2021 zo, zolang er niks in uw situatie wijzigt. Als u in 2020 recht had op het belastingdeel van de arbeidskorting en het belastingdeel van de inkomensafhankelijke combinatiekorting, dan u heeft hier in 2021 nog steeds recht op, mits er niks is veranderd in uw situatie.

  Een uitzondering geldt voor werknemers die vanuit het VK naar Nederland zijn gedetacheerd, maar in het VK zijn blijven wonen. Er is besloten dat het EU-recht vanaf 1 januari 2021 niet meer van toepassing is op gedetacheerde werknemers, waardoor u vanaf dat moment niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht en daarom geen meer recht meer heeft op aftrekposten. Ook heeft u vanaf 2021 geen recht meer op het belastingdeel van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

  Het belastingverdrag tussen Nederland en het VK zal overigens nog wel gelden.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml
  2. Heeft het Brexit-akkoord effect op de ingehouden loonbelasting?

  Inwoners van het VK die in 2020 voor een Nederlandse werkgever werkten en dit in 2021 blijven doen, hebben in 2021 nog steeds recht op het belastingdeel van de arbeidskorting. De loonbelastingtabellen voor werknemers die inwoner zijn van een land uit de EU mogen ook in 2021 worden toegepast.

  Een uitzondering geldt voor werknemers die vanuit het VK naar Nederland zijn gedetacheerd. Er is besloten dat het EU-recht vanaf 2021 niet meer van toepassing is op gedetacheerde werknemers, waardoor deze werknemers vanaf 2021 onder de loonbelastingtabellen voor derde landen vallen. Er bestaat dan geen recht meer op het belastingdeel van de arbeidskorting. Dit zal overeenkomstig in de salarisadministratie moeten worden verwerkt.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml
  3. Heeft het Brexit-akkoord effect op mijn sociale verzekeringen?

  Nee. De regels van het Terugtrekkingsakkoord blijven van toepassing, waardoor alle Europese regels uit de verordening van toepassing blijven op uw sociale zekerheidspositie. Uw lopende A1-verklaring zal nog steeds geldig zijn. Naar verwachting zullen verlengingen mogelijk blijven, mits uw situatie ongewijzigd blijft.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml
  4. Heeft het Brexit-akkoord effect op de conserverende aanslag in verband met mijn verhuizing naar het VK?

  Nee. De conserverende aanslag blijft staan wanneer deze ziet op belastingjaren tot en met 2020. Er hoeft geen uitstel van betaling te worden aangevraagd en er hoeft ook geen zekerheid te worden gesteld aan de Belastingdienst.

Situatie 2: Ik bevind mij pas ná 1 januari 2021 in een grensoverschrijdende situatie tussen het VK en Nederland.

FAQ 2

 • image/svg+xmlimage/svg+xml
  1. Heeft het Brexit-akkoord effect op mijn inkomstenbelasting?

  Ja, maar slechts wanneer u inwoner bent van het VK. Wanneer u na 1 januari 2021 vanuit het VK in Nederland gaat werken, dan voldoet u niet meer aan de voorwaarden voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht en kan u geen recht meer hebben op dezelfde aftrekposten als een inwoner van Nederland. Daarnaast bestaat er nu ook geen recht meer op het belastingdeel van de arbeidskorting en het belastingdeel van de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml
  2. Heeft het Brexit-akkoord effect op de ingehouden loonbelasting?

  Ja. Inwoners van het VK die in 2021 voor een Nederlandse werkgever gaan werken hebben geen recht meer op het belastingdeel van de arbeidskorting. In de salarisadministratie zullen de loonbelastingtabellen voor derde landen moeten worden toegepast. Dit geldt ook voor inwoners van het VK die naar Nederland worden gedetacheerd, maar in het VK blijven wonen.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml
  3. Heeft het Brexit-akkoord effect op mijn sociale verzekeringen?

  Ja. Wel dient opgemerkt te worden dat het Brexit-akkoord voor het overgrote deel aansluit bij de reeds bestaande Europese regelgeving (welke opgenomen staan in de EU-verordening 883/2004). Zo zal u bijvoorbeeld nog steeds slechts in één staat sociaal verzekerd kunnen zijn en bent u in de hoofdregel sociaal verzekerd in de staat waar u uw de werkzaamheden verricht.

  Werken in meerdere staten
  Wanneer u in meerdere staten werkt, waaronder uw woonland, zal u ook onder het nieuwe Brexit-akkoord sociaal verzekerd zijn in uw woonland indien u een substantieel gedeelte (> 25%) van uw werkzaamheden in uw woonstaat verricht. Om uw sociale zekerheidspositie vast te stellen kunt u een Certificate of Coverage aanvragen in het land waarin u woont.

  Detachering
  Gedetacheerde werknemers blijven sociaal verzekerd in hun thuisland, wanneer zij niet meer dan 2 jaar worden gedetacheerd. Hiervoor kan een Certificate of Coverage aangevraagd worden. Vóór het Brexit-akkoord kon deze 2 jaar nog worden verlengd naar maximaal 5 jaar. In het Brexit-akkoord is niet voorzien in deze verlengingsmogelijkheid, waardoor u maximaal 2 jaar sociaal verzekerd kan blijven in uw thuisland. Na deze 2 jaar zal u sociaal verzekerd raken in de werkstaat. Ook voorziet het Brexit-akkoord niet in regelingen omtrent de meereizende partners.

  Tot slot zal iedere EU-staat vóór 1 februari 2021 aan moeten geven of het de detacheringsregels, zoals omschreven in het Brexit-akkoord, aanvaard. Indien Nederland dit niet doet, zal u bij aanvang van uw werkzaamheden (mogelijk) direct sociaal verzekerd zijn in de werkstaat. Het is nog niet bekend of Nederland de detacheringsregels heeft aanvaard.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml
  4. Heeft het Brexit-akkoord effect op de conserverende aanslag in verband met mijn verhuizing naar het VK?

  Ja. Er zal uitstel van betaling moeten worden aangevraagd en er moet zekerheid worden gesteld aan de Belastingdienst.

Hoofdkantoor

Hoofdstraat 2
2351 AJ Leiderdorp

bel ons

071-5422720