Onze Global Mobility interim-professional voorziet u altijd van goed onderbouwd advies

 

HBK Interim Services

Uitval vanwege ziekte, verlof of welke reden dan ook, elke organisatie kent de uitdagingen van een tijdelijke onderbezetting op de werkvloer. Onze interim-professionals kunnen direct ingrijpen om de uitdagingen die gerelateerd zijn aan Global Mobility te managen en te beheersen.

Met onze uitgebreide kennis van de end-to-end Global Mobility-processen op het gebied van HR, inkomsten- en loonbelasting, sociale zekerheid, immigratie en relocatie, zijn wij er om ​​adequate oplossingen te bieden voor alle interne en externe betrokkenen, gedurende het hele proces.

Informeer gerust hoe HBK Interim Services voor uw bedrijf relevant kan zijn. Neem contact op met Saskia Hemmes via s.hemmes-vanderkruk@hbk.nl of +31 71 5 422 720. Wij gaan de uitdagingen graag samen met u aan!

Naast hands-on assistentie op locatie of op afstand, kunnen onze interim-professionals u ook helpen bij specifieke projecten en onderwerpen. Hieronder vindt u een niet-limitatieve lijst met voorbeelden.

Piekmomenten

We zien vaak dat de uitdagingen van een Global Mobility-project gerelateerd zijn aan zogenaamde piekmomenten; het werk dat gedaan moet worden is tijdelijk meer dan het team aankan. Hier kan een externe, tijdelijke aanvulling van het bestaande projectteam een ​​welkome oplossing zijn. Voorbeelden zijn:

 • De start of het afronden van een project met een groot team van internationale medewerkers;
 • De start van een internationaal traineeprogramma;
 • Het opheffen van een bepaalde entiteit om de huidige werknemers bij een buitenlandse entiteit onder te brengen;
 • Het opzetten van een entiteit en het werven van buitenlandse medewerkers (expats of medewerkers ter plaatse).

In aanvulling op onze hands-on assistentie op locatie of op afstand, kunnen onze interim-professionals ook ondersteuning bieden bij het vormgeven van het werkproces zelf.

Compensatiepakket benchmark

Internationale opdrachten zijn vaak kostbaar en bedrijven vragen zich dan ook regelmatig af of ze de invulling ervan wel op de meest kosteneffectieve manier beheren. De interim-professional van Global Mobility kan uw organisatie helpen bij het verzamelen en analyseren van compensatiegegevens van toegewezen personen, bij het nauwkeurig berekenen van de totale kosten en/of bij het identificeren en doorvoeren van kostenbesparingen.

Externe leveranciers-check

Komt het opdrachtenpakket overeen met uw beleid (bijv. gezinsbijstand, verhuizing, huisvesting, kosten)? Worstelt u met uw huidige provider en wilt u een second opinion? Bieden de externe leveranciers de juiste diensten met het gewenste serviceniveau? Is het serviceniveau in overeenstemming met de bijbehorende vergoedingen en zijn de KPI’s redelijk en haalbaar? Onze interim-professionals hebben ruime ervaring met het globale mobiliteitsbeleid en kunnen hierop meerdere controles uitvoeren, zoals een verhuisservice-check of een externe dienstverlener-check.

Procesinrichting voor aanvraag en selectie van dienstverleners

Bent u op zoek naar een nieuwe Global Mobility-dienstverlener, bijvoorbeeld op het gebied van belastingen, sociale zekerheid, immigratie en/of relocatieservices? Onze interim-professional kan u assisteren bij het inrichten van het aanvraag- en selectieproces. Hij of zij identificeert de servicebehoefte, vat deze samen in een gedetailleerde offerteaanvraag en assisteert u bij de evaluatie van (de gegeven informatie door) de dienstverleners.

Beleidsadvisering

Wat uw strategische of tactische Global Mobility-uitdagingen ook zijn, onze interim-professional biedt u uitgebreide expertise. In een Global Mobility-beleid komen alle elementen zoals loonheffing, inkomstenbelasting, sociale zekerheid, immigratie- en/of verhuisdiensten bij elkaar. En deze moeten allemaal op elkaar afgestemd worden. HBK heeft ruime ervaring met het beoordelen en inrichten van Global Mobility- en internationaal werkgelegenheidsbeleid.

Onze interim professionals kunnen u daarom bijstaan ​​bij de volgende onderwerpen:

 • Het omzetten van bedrijfsdoelen in Global Mobility-beleid en/of processen;
 • Zakelijke behoeften beoordelen, en adviseren over de beste manier van acquireren, in overeenstemming met alle regels en voorschriften;
 • Het beoordelen van de ervaringen met het huidige beleid (interviews met belanghebbenden);
 • Beoordelen van beloningspakketten en Global Mobility-beleid om optimalisatiemogelijkheden te identificeren;
 • Het benchmarken van het huidige ​​beleid en adviseren over verbeteringen en optimalisatiemogelijkheden;
 • Het ontwerpen van nieuwe verloningspakketten en bijbehorend Global Mobility-beleid;
 • Het omzetten van Global Mobility-beleid naar lokaal beleid.

 

Zodra het beleid is bijgewerkt, kunnen onze interim-professionals u helpen met de volgende stappen:

 

 • Het informeren van de rechtverkrijgende over zijn of haar pakket, en het zorgdragen voor de vereiste pakketupdates tijdens de hele expatperiode;
 • Het initiëren en coördineren van interne en externe dienstverleners en het faciliteren van de informatieoverdracht naar alle betrokken partijen bij de uitrol van expat-gerelateerde procedures (salaris, immigratie, belastingen, sociale zekerheid, verhuizing etc.)
 • Het ontwikkelen en onderhouden van sterke werkrelaties met interne en externe belanghebbenden;
 • Het verlenen van ondersteuning bij Nederlandse en buitenlandse aangiften voor inkomstenbelasting, zowel op individuele basis als voor groepen van internationale medewerkers.

Hoofdkantoor

Hoofdstraat 2
2351 AJ Leiderdorp

bel ons

071-5422720