Commissarissen FAQ

 

De fiscale spelregels voor commissarissen

Hoe word je als commissaris wegwijs in alle relevante fiscale spelregels rondom je commissariaat? Als commissaris moet je niet alleen de ins en outs van je sector weten, je moet ook nadenken over je eigen juridische en fiscale positie. Aan welke administratieve verplichtingen moet je denken en hoe geef je fiscaal en juridisch vorm aan je commissariaat? Ook wanneer je je commissariaten uitbreidt, is het goed om hierbij stil te staan. Past de ingeslagen weg nog wel bij de omvang van je werkzaamheden?

Commissarissen of leden van een Raad van Toezicht kunnen met diverse belastingen en administratieve verplichtingen in aanraking komen. Met welke is onder meer afhankelijk van hoe je het commissariaat vervult. Doe je dit via een BV, een eenmanszaak of gaat het om een beperkte opdracht die je naast je baan vervult? Ook je toekomstige plannen zijn van belang bij het maken van deze keuze

FAQ COM

 • image/svg+xmlimage/svg+xml
  Wat zijn mijn administratieve verplichtingen als ik mijn eerste commissariaat aanga?

  De eerste vraag die je moet beantwoorden is of je je als ondernemer moet inschrijven bij de Kamer van Koophandel en of je je bij de belastingdienst moet aanmelden als “btw-ondernemer”. Deze vraag is helaas niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Zelfs het Europese Hof van Justitie heeft zich hierover gebogen. Een vuistregel is: als je een fulltime baan hebt met daarnaast slechts één commissariaat, dan hoef je je in beginsel niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en hoef je je ook niet aan te melden bij de belastingdienst als btw-ondernemer. Let wel, er zijn behoorlijk wat uitzonderingen, dus het is raadzaam je hier goed over te laten voorlichten, temeer ook omdat de belastingdienst een andere mening kan zijn toegedaan.

  Als je je niet als btw-ondernemer hoeft aan te melden, dan hoef je ook geen btw in rekening te brengen aan de organisatie waarbij je je commissariaat verricht. Dat kan voordelig voor hen zijn als zij de btw niet kunnen verrekenen. De keerzijde van de medaille is echter dat je dan ook geen btw kunt terugvragen voor uitgaven die je doet die samenhangen met je commissariaat.

  In de meeste situaties geldt dat het wél raadzaam is om je in te schrijven als ondernemer bij de Kamer van Koophandel en je te registreren als btw-ondernemer bij de belastingdienst.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml
  Wat zijn mijn verplichtingen als btw-ondernemer?

  Er zijn diverse verplichtingen en vereisten om rekening mee te houden. Dat betreft dan bijvoorbeeld de verplichte informatie die op een factuur moet worden opgenomen, de frequentie van factureren, het bijhouden van een boekhouding en het tijdig doen van aangifte en betalen van btw, veelal per kwartaal. Wanneer je niet aan deze verplichtingen voldoet, volgen er al snel boetes, ook al is er geen of weinig btw verschuldigd. Het is dus van groot belang de termijnen in de gaten te houden!

 • image/svg+xmlimage/svg+xml
  Ik ben een commissaris/btw-ondernemer en mijn commissariaatsinkomsten zijn minder dan € 20.000 per jaar. Moet ik btw afdragen?

  Wanneer je als ondernemer voor de btw wordt aangemerkt, en je jaarlijkse omzet bedraagt minder dan € 20.000, dan heb je de mogelijkheid om tóch vrijstelling van btw te krijgen door te kiezen voor de ‘kleineondernemersregeling’. Als je voor deze regeling in aanmerking komt, hoef je geen btw in rekening te brengen, maar kun je ook geen btw terugvragen.

  Om voor deze regeling in aanmerking te komen maakt het overigens niet uit in welke rechtsvorm je je commissariaat uitvoert, dat kan via een eenmanszaak zijn, of bijvoorbeeld via een BV.

  Overwegingen om voor deze regeling te kiezen kunnen zijn:

  • Minder administratieve verplichtingen en dus minder administratiekosten (geen btw-aangiften meer);
  • De organisatie waar je je commissariaat uitvoert kan de btw die je in rekening brengt niet verrekenen, een factuur zonder btw zorgt dus voor minder kosten voor de organisatie;
  • De aangiften btw resulteren meestal in een te betalen bedrag aan btw.

  Overwegingen om hier juist niet voor te kiezen kunnen zijn:

  • Je hebt een sterk wisselende omzet;
  • Je verwacht in de komende tijd substantiële, zakelijke investeringen te doen;
  • De aangiften btw resulteren meestal in een teruggaaf btw.

  Je maakt de keuze voor 3 jaar, tenzij blijkt dat je omzet in enig jaar tóch boven de € 20.000 uitkomt. Dan vervalt de regeling meteen en kun je ook de komende 3 jaar niet meedoen aan de kleineondernemersregeling.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml
  Hoe worden mijn commissariaatsinkomsten belast?

  Als je je commissariaat niet via een BV uitvoert, dan is het belangrijk om je te realiseren dat het ondernemersbegrip voor de btw anders is dan voor toepassing van de inkomstenbelasting.

  Je bent al snel ondernemer voor de btw, maar voor de inkomstenbelasting wordt er naar meer aspecten gekeken: Heb je meer dan 1 commissariaat? Hoeveel uur per jaar besteed je aan je commissariaten? Loop je een debiteurenrisico? Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen word je wel of niet als ondernemer voor de inkomstenbelasting aangemerkt. De kwalificatie als ondernemer is belangrijk om te bepalen of je in aanmerking komt voor bepaalde aftrekposten. Wanneer je niet kwalificeert als ondernemer, worden je inkomsten, minus je fiscaal aftrekbare kosten, met inkomstenbelasting belast en heb je nog recht op een (beperkte) vrijstelling hierover. Ben je ondernemer, dan kom je mogelijk nog in aanmerking voor een aantal aantrekkelijke vaste aftrekposten en vrijstellingen.

  Voer je je commissaria(a)t(en) via een BV uit, dan heb je veelal te maken met een combinatie van vennootschapsbelasting, loonbelasting en dividendbelasting. Hoe hoger je inkomsten zijn, hoe aantrekkelijker het is – vanuit fiscale overwegingen – om je commissaria(a)t(en) via een BV uit te voeren.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml
  Waarom zou ik mijn commissariaat via een BV uitvoeren?

  Daar kunnen diverse overwegingen aan ten grondslag liggen, zoals beperking van een aansprakelijkheidsrisico en/of een fiscaal gunstiger regime. Hoe hoger je (commissariaats-)inkomsten zijn, hoe aantrekkelijker het kan zijn om deze functie uit hoofde van een dienstbetrekking met je BV uit te voeren. Het hebben van een BV neemt wel beduidend meer verplichtingen met zich mee. Er moet jaarlijks een jaarrekening gemaakt worden en deze jaarrekening moet ook bij de Kamer van Koophandel worden gedeponeerd. Verder ben je verplicht een loonadministratie te voeren, omdat de BV je een salaris moet uitbetalen. Tenslotte moet er voor een BV ook jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting gedaan worden.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml
  Waar te beginnen?

  Het is altijd raadzaam om je situatie eens met een belastingadviseur te bespreken, of je nu een startende of doorgewinterde commissaris bent. Tijdens zo’n gesprek kan je doornemen welke juridische vorm voor jou de meest passende is en welke verplichtingen daarbij horen. Ook kun je bespreken of je administratief gezien liever de touwtjes zelf zoveel mogelijk in handen houdt of dat je er juist de voorkeur aan geeft om zoveel mogelijk uit te besteden.

  Onze belastingadviseurs en accountants kunnen je hier uitstekend in begeleiden. Wanneer je in een vroeg stadium start met het inschakelen van ter zake kundige begeleiding, kan de overeenkomst tussen jou en je opdrachtgever ook tijdig getoetst worden op de fiscale en juridische merites. Zo is er voldoende tijd om – zo nodig – bij te sturen.

Deze veelgestelde vragen zijn het resultaat van een samenwerking met Board Refreshment en is ook te vinden op hun website.

et|icon_house|

Hoofdkantoor

Hoofdstraat 2 – 2351 AJ – Leiderdorp

et|icon_phone|

bel ons

071-5422720

et|icon_mail|

EMAIL ONS