HBK respecteert de privacy van iedereen die onze website bezoekt. 

 

Privacy Statement

Wij respecteren de privacy van iedereen die onze website bezoekt. Persoonsgegevens die door u worden verstrekt behandelt HBK vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Persoonsgegevens

U hoeft als bezoeker van deze website geen persoonlijke informatie in te vullen teneinde gebruik te kunnen maken van deze website.

Wij verwerken in beginsel alleen persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

NAW-gegevens, contactgegevens, salarisgegevens, bedrijfsgegevens, btw-nummer, burgerservicenummer en alle overige financieel relevante informatie.

Doel

Wij kunnen bovenstaande gegevens verwerken voor een of meer van de volgende doeleinden:

  • ter uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben gesloten;
  • het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
  • het bieden van onze digitale accountomgeving en de beveiliging daarvan.

Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden waarvoor u de gegevens aan ons heeft verstrekt, tenzij wij hiervoor expliciet uw toestemming ontvangen of dit anderszins ingevolge wettelijke bepalingen en/of kwaliteitsregels verplicht of toegestaan is.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit privacy statement genoemde doeleinden te bereiken dan wel zo lang wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst (zoals de Belastingdienst), als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn.

Ten behoeve van onze dienstverlening  werken wij samen met derden. Indien noodzakelijk hebben wij met deze derden een verwerkersovereenkomst gesloten, om ervoor te zorgen dat (ook) zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Gegevens over bezoek- en klikgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer en het browsertype. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseert HBK de werking van de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Cookies

Het is mogelijk dat onze service providers gebruik maken van zogenaamde cookies of web beacons, zodat samengestelde gegevens kunnen worden verzameld. Het doel daarvan is enkel om de navigatie naar de website te optimaliseren. Het is mogelijk dat cookies of web beacons worden gebruikt om informatie te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van onderwerpen als IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt enkel gebruikt om het bezoekgedrag te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie. De cookies noch de web beacons verzamelen enige persoonlijke informatie zoals uw naam of e-mailadres. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via uw browserinstellingen.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie – met inbegrip van het IP-adres van de computer, het browsertype en cookies – wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun dienstverlening te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Hyperlinks

Onze website bevat koppelingen (hyperlinks) naar websites van derden, waaronder sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. HBK is niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op deze websites. HBK raadt u aan altijd de privacyverklaring van de betreffende website (die regelmatig kan wijzigen) te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

Wijzigingen

HBK houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving.

Hoofdkantoor

Hoofdstraat 2
2351 AJ Leiderdorp

bel ons

071-5422720