De belangrijkste wijzingen in het Belastingplan 2024

 

De belangrijkste wijzingen in het Belastingplan 2024

Het is wel duidelijk dat de aandacht van alle politici op de komende verkiezingen is gericht;  in de nacht van 26 en 27 oktober heeft de Tweede Kamer klakkeloos ingestemd met álle wetsvoorstellen uit het Belastingplanpakket 2024.

Ter dekking van bepaalde uitgaven zijn daarnaast een flink aantal ingrijpende amendementen aangenomen. De aangenomen moties tonen naar onze mening maar weer eens een gebrek aan visie aan. Er worden amper extra gunstige belastingbesparende regelingen voor de gewone belastingbetaler gecreëerd en de rekening komt vooral bij ondernemend Nederland te liggen.

Let wel, de wetsvoorstellen en amendementen moeten nog wel door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Op 11 en 12 december 2023 zal de plenaire behandeling in de Eerste Kamer plaatsvinden en op 19 december 2023 de uiteindelijke stemming. Hopelijk zal de Eerste Kamer kritischer zijn dan de Tweede Kamer!

Hier treft u de belangrijkste zaken aan die ná onze laatste nieuwsbrief nog naar voren zijn gebracht.

Verhoging aanmerkelijkbelangtarief in box 2

Het belastingtarief op dividenduitkeringen in box 2 gaat in 2024 nog verder omhoog. Er was al besloten dat er vanaf 2024 twee tariefschijven zouden komen met voor de eerste schijf tot € 67.000 een tarief van 24,5% en daarboven een tarief van 31%. Het tarief voor de tweede schijf wordt nu verhoogd naar 33%.

Verlaging excessief lenendrempel naar € 500.000

Als een directeur-grootaandeelhouder meer dan € 700.000 van zijn eigen vennootschap heeft geleend wordt hij vanaf 2023 geconfronteerd met de Wet Excessief lenen bij de eigen vennootschap. Tot dit drempelbedrag is er geen sprake van excessief lenen en wordt de directeur-grootaandeelhouder niet geconfronteerd met een extra heffing. Het voorstel is om de drempel in 2024 te verlagen naar € 500.000. Dat kan betekenen dat u in 2024 alsnog geconfronteerd wordt met een extra heffing.

Tip! Gelet op de al eerder genoemde verhoging van de tarieven in box 2 in 2024 is het wellicht voordelig om hier al voor het einde van dit jaar rekening mee te houden. Wellicht dat het bedrag aan verschuldigde belastingen welke mogelijk wordt veroorzaakt door deze drempelverlaging kan worden beperkt.

Verhoging belastingtarief in box 3 inkomsten uit sparen en beleggen

Jarenlang was het belastingtarief over bezittingen in box 3 30% en is dit tarief in 2023 opgelopen naar 32%. Met het amendement wil de Tweede Kamer het tarief per 1 januari 2024 verder verhogen naar 36%. Een totale procentuele tariefstijging van 20% in 4 jaar tijd!!

Afschaffing giftenaftrek vanuit de vennootschap

De giftenaftrek in de vennootschapsbelasting voor niet-zakelijke giften onder de € 100.000 wordt toch niet afgeschaft zoals het demissionair Kabinet eerder voor ogen had. De aftrek blijft dus maximaal 50% van de winst met een maximum van € 100.000.

Versobering 30%-regeling

Naast de ondernemers krijgen ook de expats de rekening gepresenteerd. Eerder was al aangekondigd om de 30%-regeling te beperken tot de Balkenendenorm. Vanaf 2024 wordt deze regeling verder versoberd. De maximale duur van de 30% regeling blijft wel 5 jaar, maar de belastingvrije vergoeding wordt wel geleidelijk afgebouwd. De maximale 30% belastingvrije vergoeding zal alleen nog maar gelden voor de eerste twintig maanden. In de daaropvolgende twintig maanden bedraagt de maximale belastingvrije vergoeding 20% en voor de overige twintig maanden nog maar maximaal 10%.

Voor bestaande gevallen zal er overgangsrecht komen. Werknemers die al vóór 1 januari 2024 gebruik maakten van de 30%-regeling worden niet geconfronteerd met deze wijziging.

Dit amendement is goedgekeurd ondanks een eerder advies van de staatssecretaris om af te zien van een afbouw van de 30%-regeling. Volgens de staatssecretaris zal door de beperking van deze regeling het voor werknemers met specifieke deskundigheid minder aantrekkelijk worden om naar Nederland te komen en deze aanpassing kan dus gevolgen hebben voor het Nederlandse ondernemersklimaat.

Einde partieel buitenlandse belastingplicht voor belastingplichtigen met een 30%-regeling

Daarnaast kunnen deze expats ook niet meer voor kiezen om als partieel buitenlandse belastingplichtige te worden aangemerkt. Belangrijk gevolg hiervan is dat zij vanaf 1 januari 2025 belasting moeten gaan betalen over hun bezittingen, zoals Nederlandse en buitenlandse bank-, spaarrekeningen en aandelenportfolio etc. waar zij voorheen waren vrijgesteld van belastingheffing over deze bezittingen gedurende de looptijd van de 30%-regeling. Wel zal er een overgangsregeling komen voor expats die al vóór 1 januari 2024  gebruikt maakte van deze faciliteit. Zij kunnen – onder voorwaarden – tot en met 2026 gebruik maken van de mogelijkheid van partiële buitenlandse belastingplicht.

Verlaging MKB-winstvrijstelling

Om met een positieve noot af te sluiten. De verlaging van de MKB-winstvrijstelling wordt deels teruggedraaid. In het Belastingplan 2024 werd voorgesteld om per 1 januari 2024 de MKB-winstvrijstelling te verlagen naar 12,7%. Het voorstel is nu om de MKB-winstvrijstelling “slechts” te verlagen naar 13,31%.

Wacht niet af, onderneem nu actie!

Zoals aangegeven zal de Eerste Kamer pas vlak voor kerst over het Belastingplanpakket en de aangenomen amendementen beslissen. Tot die tijd is het onzeker of alle amendementen in werking zullen treden. Gelet op de korte tijdspan tussen de stemming in de Eerste Kamer en het einde van het jaar adviseren wij – ondanks de onzekerheid  – hier tijdig op voor te sorteren en niet te wachten. Hiermee voorkomt u dat het last-minute niet meer mogelijk is om hier op te anticiperen met ongewenst fiscale nadelen tot gevolg.

Voor meer tips wat te doen voor het einde van het jaar verwijzen wij u graag naar onze komende Eindejaartips.

Persoonlijk advies nodig over de gevolgen van bovenstaande wijzigingen voor uw situatie en de eventuele mogelijkheden? Neem dan vooral contact op met uw adviseur bij HBK Belastingadviseurs.

Hoofdkantoor

Hoofdstraat 2
2351 AJ Leiderdorp

bel ons

071-5422720