Eindejaarstips 2020: Particulieren

 

Eindejaarstips 2020: Particulieren

15 december 2020

Het nieuwe jaar komt er weer met rasse schreden aan. Bij uitstek de gelegenheid om uw financiële situatie nog even door te lichten op kansen én bedreigingen. In het onderstaande informeren wij u met de nodige tips voor particulieren. Veel leeswerk, maar het zou zomaar de moeite waard kunnen zijn! Doe er uw voordeel mee en als wij kunnen helpen, dan doen we dat uiteraard graag.

 1. Naleving verrekenbeding verplicht

Wanneer u op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd en er in deze huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding is opgenomen, vergeet dan niet om voor het einde van het jaar nog de jaarlijkse afrekening met uw echtgenoot op te stellen. De bedoelingen uit het verrekenbeding moeten ieder jaar worden nageleefd, want wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot een ongewenste situatie bij een onverhoopte scheiding. Als deze verrekening al jarenlang niet heeft plaatsgevonden, neem dan contact met ons op, zodat wij samen met u kunnen kijken naar een praktische oplossing.

 1. Denk en schenk vooruit!

Het is fiscaal veel aantrekkelijker om uw kinderen en/of kleinkinderen jaarlijks een kleiner bedrag belastingvrij te schenken, dan een groter bedrag ineens. In 2020 mag u uw kinderen € 5.515 belastingvrij schenken en uw kleinkinderen € 2.208. Over het meerdere wordt schenkbelasting geheven. Voor een schenking aan uw kind geldt een belastingtarief van 10% en voor een schenking aan uw kleinkind geldt een belastingtarief van 18%. Mocht het om schenkingen boven plusminus € 125.000 gaan, dan verdubbelt dit tarief zelfs!

 1. De eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling

Het is mogelijk om uw kind eenmalig een hoge belastingvrije schenking te doen. Voor het jaar 2020 is het belastingvrije bedrag  voor de eenmalige schenking vastgesteld op € 26.457. Voorwaarde hierbij is dat uw kind tussen de 18 en 40 jaar is op het moment dat u de schenking doet.

Bent u vergeten om gebruik te maken van deze vrijstelling en is uw zoon of dochter inmiddels ouder dan 40? Dan kunt u mogelijk alsnog gebruik maken van deze eenmalige verhoogde vrijstelling door een schenking te doen aan uw schoonzoon of schoondochter. Let wel, ook hier is de  voorwaarde dat uw schoonzoon of schoondochter niet ouder mag zijn dan 40 op het moment dat u de schenking doet!

 1. Doe grote uitgaven voor het einde van het jaar

Heeft u veel vermogen en bent u van plan om in privé nog een grote aankoop te doen? Betaal deze aankoop dan voor het einde van het jaar. Als uw vermogen voor het einde van het jaar afneemt, bent u in 2021 minder box 3 belasting verschuldigd.

 1. Los kleine schulden in box 3 voor het einde van het jaar af.

Schulden worden in de aangifte inkomstenbelasting alleen in aftrek gebracht wanneer ze boven de drempel van € 3.100 uitkomen of € 6.200 in het geval van fiscaal partnerschap. Wanneer de schulden lager zijn dan de drempel, dan is het voordeliger om de schulden met je vermogen af te lossen. Hierdoor verlaagt u het box 3 vermogen en zal er minder box 3 belasting verschuldigd zijn.

 1. Wisselend inkomen? Denk aan middeling!

Heeft u de afgelopen jaren een wisselend inkomen gehad met pieken en dalen en heeft de corona crisis er wellicht voor gezorgd dat uw inkomen in 2020 niet in de buurt komt van het inkomen van 2019? Vergeet dan niet om de opties van middeling te (laten) bekijken. Bij middeling wordt er gekeken naar de belasting die verschuldigd zou zijn geweest, wanneer u het inkomen over een periode van 3 jaar gelijkmatig zou verdelen. Het verschil tussen de gemiddelde belasting en de daadwerkelijk betaalde belasting kunt u dan terugkrijgen. Let wel, een verzoek tot middeling kan pas worden gedaan wanneer over alle jaren waarover u wilt middelen een definitieve aanslag is opgelegd.

 1. Bitcoins

Cryptovaluta lijken definitief hun intrede te hebben gedaan in de huidige maatschappij. Voor de aangifte inkomstenbelasting 2020 dient u de waarde van de cryptovaluta per 1 januari 2020 op te geven als ‘overige bezittingen’.

 1. Studeer voordat het te laat is

Indien uw goede voornemen voor 2021 gaat zijn om weer de studieboeken in te kruipen, dan is dat fiscaal een gezien een goed voornemen. De studiekosten, zoals het college-, les- of cursusgeld (zonder studiefinanciering), inclusief de verplicht gestelde leermiddelen, zijn in 2021 nog aftrekbaar. De verwachting is dat dit per 1 januari 2022 zal gaan veranderen.

 1. Vraag een nieuwe WOZ-beschikking aan als deze te hoog is

Zoals u wellicht weet wordt de WOZ-waarde van een woning jaarlijks vastgesteld door de gemeente. De hoogte van de WOZ-waarde is van invloed op onder meer het eigenwoningforfait, enkele gemeentelijke belastingen, maar ook op de erfbelasting wanneer u als erfgenaam een woning erft. Vindt u dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld? Verzoekt u dan binnen 6 weken na ontvangst van de eerste aanslag onroerende zaakbelasting om een nieuwe WOZ-beschikking.

 1. Doe giften voortaan via de bank

Giften aan goede doelen met een ANBI-status zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting, indien het totaal van de giften boven een bepaald drempelbedrag uitkomt. Contante giften komen helaas niet meer in aanmerking voor deze giftenaftrek. Kijk aan welke doelen u normaal aan de deur zou geven en doe dit nu via uw bank. 

 1. Hypotheekschuld woning: kiezen tussen box 1 en box 3

In verband met de lage hypotheekrente aftrek en de relatief hoog oplopende forfaitaire rendementen in box 3 kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om uw eigenwoningschuld in Box 3 te doen. Dit kan o.a. door de hypotheekvoorwaarden aan te passen of de lening tijdelijk af te lossen en vervolgens een nieuwe lening aan te gaan. De hypotheekrente aftrek wordt stapsgewijs afgebouwd en is in 2021 nog maximaal 43%.

 1. Vrijstelling overdrachtsbelasting kopers jonger dan 35 jaar

Bent u jonger dan 35 jaar en voornemens om een woning te kopen? U bent dan eenmalig geen overdrachtsbelasting verschuldigd bij de aankoop van een woning. Vanaf 1 april 2021 geldt aanvullend dat de woning niet duurder mag zijn dan 400.000 euro. Bent u ouder dan 35 jaar, dan bent u 2% overdrachtsbelasting verschuldigd. Beleggers betalen 8% overdrachtsbelasting. Mogelijk zal een en ander in de komende periode nog wijzigen.

De kleine lettertjes: dit artikel is van algemene aard en is niet in alle gevallen bruikbaar of toepasbaar terwijl voor de uitvoering hiervan fiscaal advies nodig is. Hoewel bij de voorbereiding van dit artikel de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade welke zou kunnen voortvloeien uit handelen of nalaten naar aanleiding van dit document. Voor specifiek advies kunt u vrijblijvend contact opnemen met HBK t. +31 (0)71 542 27 20, e. info@hbk.nl

Hoofdkantoor

Hoofdstraat 2
2351 AJ Leiderdorp

bel ons

071-5422720