Ondernemerschap, een feest voor de democratie!

 

Ondernemerschap, een feest voor de democratie!

Dit artikel verscheen eerder op INTO Business

De derde dinsdag in september ligt weer enkele dagen achter ons en ik had me voorgenomenpas na die happening mijn column te schrijven, zodat ik u kon meenemen in alle (fiscale) wetenswaardigheden waar u als ondernemer op moet anticiperen én waarmee u uw voordeel kunt doen. Steevast zit er bij ons een heel team klaar om de plannen meteen die dinsdag door te nemen, hierop fiscaal te anticiperen, onze klanten onder de loep te nemen en dat vaak tot diep in de nacht. Dit jaar konden we al om 20.00 uur naar bed, of lekker Netflixen. Een record.

Uiteraard kun je van een demissionair kabinet niet heel veel spectaculairs verwachten, maar dit slaat toch wel alles. Mijn column zou in dat kader een blanco pagina dreigen te worden, want sterker nog dan de afgelopen jaren werd er op fiscaal gebied niets spannends bekend gemaakt.

Nu zou je toch zeggen dat er wel wat uitdagingen spelen in Nederland, die wellicht ook voortvarend ter hand zouden moeten worden genomen. Links, midden en rechts komen er samen niet uit en roepen veelal maar wat, meestal niet gehinderd door feiten of realiteitszin.

Zullen we het dan maar aan de ondernemers overlaten? Ondernemers denken immers altijd in mogelijkheden. Als het rechtsom niet lukt, dan gaan ze met alle gemak linksom! Stilstaan is voor hen immers veel te bedreigend, de toko moet vooruit. In onze Tweede Kamer zitten (als we niet al te strikt kijken) 40 (oud-)ondernemers, verdeeld over bijna alle smaakjes die we tegenwoordig in ons parlement hebben. Als zij nou eens de koppen bij elkaar steken en niet gehinderd door fractiediscipline in mogelijkheden gaan denken? Wie weet ontstaat er dan wel een prachtig visionair beleid op onze uitdagingen en wordt er nog geld verdiend ook, zodat de belastingdruk naar beneden kan. En dat alles onder het aloude ondernemersadagium: goede ideeën betalen zichzelf altijd terug.

Als dan in het kielzog van zo’n alternatieve begroting ook nog eens een brede coalitie ontstaat, is Nederland klaar voor vier succesvolle jaren mét hopelijk lagere belastingen.

Hoofdkantoor

Hoofdstraat 2
2351 AJ Leiderdorp

bel ons

071-5422720