Toch de TOGS? Thuiswerkende ondernemers kunnen soms ook € 4.000 ontvangen.

 

Toch de TOGS? Thuiswerkende ondernemers kunnen soms ook € 4.000 ontvangen.

Door mr. Thijs van Gastel – 23 mei 2020

Naar aanleiding van het coronavirus heeft onze overheid diverse financiële steunmaatregelen in het leven geroepen om de nadelige financiële gevolgen voor ondernemers te verzachten die zijn ontstaan door de lockdown. Eén van deze steunmaatregelen betreft de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Met deze steunmaatregel kunnen ondernemingen die rechtstreeks getroffen worden door overheidsmaatregelen rond de coronacrisis (gedupeerde ondernemers) een eenmalige belastingvrije gift van € 4.000 ontvangen wanneer ze aan de daaraan gestelde voorwaarden voldoen.

De TOGS is opengesteld op 27 maart 2020  en de voorwaarden die toen werden gesteld om hiervoor in aanmerking te komen zorgden ervoor dat veel ondernemers buiten de boot vielen. Gelukkig zijn deze voorwaarden in de afgelopen weken telkens bijgesteld en verruimd zodat steeds meer ondernemers toch in aanmerking kunnen komen voor de TOGS. Voor ondernemers die in eerste instantie niet in aanmerking kwamen voor de TOGS is het dus lonend om de voorwaarden van deze steunmaatregel actief in de gaten te houden. Het kan zomaar zijn dat zij nu of in de nabije toekomst wel in aanmerking komen voor deze belastingvrije gift!

 

Wat zijn gedupeerde ondernemers?

Wat wordt er verstaan onder gedupeerde ondernemers? Dit zijn ondernemers die door de coronamaatregelen hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen in de periode vanaf 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020.

Kwantitatief betekent dit een omzetverlies van ten minste € 4.000 in voormelde periode én de ondernemer heeft ten minste € 4.000 aan vaste lasten (ook na gebruik van andere steunmaatregelen die beschikbaar zijn gesteld).

 

Voorwaarden voor beroep op de TOGS

Naast het vereiste dat ondernemer gedupeerd dient te zijn, zijn er nog een aantal andere voorwaarden waar aan voldaan moet zijn om in aanmerking te komen voor de TOGS. Deze zijn:

  • De onderneming was op 15 maart 2020 al ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (inschrijving met terugwerkende kracht naar 15 maart geldt niet), met een fysieke vestiging in Nederland. De activiteiten van de onderneming dienen te zijn omschreven met de bijbehorende SBI-code(s).
  • De aanvraag kan gebaseerd worden op de geregistreerde hoofdactiviteit én ook (en dat is nieuw) op een geregistreerde nevenactiviteit. Wanneer de aanvraag op 1 van de activiteiten (hoofd- of nevenactiviteit) plaatsvindt, dan mogen alleen die vaste lasten en omzetverlies op die activiteit meegenomen worden!
  • Ondernemingen met meer dan 250 werknemers komen niet in aanmerking voor deze regeling. Deze ondernemingen worden voor deze regeling niet meer als MKB gezien.
  • De onderneming dient minimaal één vestiging buiten de woning te hebben waar de ondernemer woont. Daar is een uitzondering op, namelijk dat de onderneming in de privéwoning gevestigd mag zijn wanneer de vestiging fysiek is afgescheiden en een eigen opgang / toegang heeft. Indien gevraagd moet de ondernemer dit kunnen aantonen met bewijsstukken.

Deze vestigingsvereiste geldt overigens niet voor horecaondernemingen en ambulante ondernemingen (denk hierbij onder andere aan autorijscholen, kermisexploitatie, markthandel). Een groot aantal van deze ondernemers heeft als vestigingsadres het woonadres. Omdat deze ondernemers vaak hoge kosten hebben, worden zij niet uitgesloten van deze regeling.

Op de website van de RVO is op een eenvoudige wijze na te gaan of een ondernemer eventueel aanspraak kan maken op de TOGS met behulp van een zoekmachine waar de ondernemer zijn/haar SBI-code invoert.

 

Hoe wordt de TOGS aangevraagd?

De TOGS kan worden aangevraagd op de website van de RVO. Hiervoor heeft de ondernemer een DigiD nodig. Een andere mogelijkheid om de aanvraag te kunnen doen is met behulp van een eHerkenningsmiddel. Houd bij de aanvraag de volgende gegevens bij de hand:

  • KvK-nummer van de onderneming;
  • De SBI-code van de hoofd- of nevenactiviteit waarvoor de TOGS wordt aangevraagd;
  • Bankrekeningnummer van de onderneming;
  • Contactgegevens van de onderneming.

De aanvraag is in feite een verklaring dat de ondernemer voldoet aan de gestelde voorwaarden. In geval van een fysiek afgescheiden vestiging thuis, dient de ondernemer ook bewijsstukken daarvan bij de aanvraag mee te sturen. Denk in dit geval aan een huur- of koopovereenkomst of een kopie van de aangifte inkomstenbelasting wanneer er sprake is van een aftrekpost ‘werkruimte’.

Uiteraard is het mogelijk dat de fiscalist of accountant van de  ondernemer namens de ondernemer de aanvraag indient. In dat geval is ook een machtiging nodig.

Wanneer de aanvraag is goedgekeurd, dan ontvangt de ondernemer binnen 3 weken de betaling en een schriftelijke ontvangstbevestiging van de RVO.

 

Controle achteraf

In sommige gevallen kan het zijn dat de TOGS-verstrekking (geheel of gedeeltelijk) teruggevorderd wordt van de ondernemer. Dat zal uiteraard het geval zijn wanneer de ondernemer niet aan alle voorwaarden heeft voldaan, valse verklaringen heeft overlegd, etc. Dat betekent dus dat de RVO achteraf kan toetsen. Zij heeft daar vijf jaar de tijd voor.

 

Slot

Sinds de openstelling van deze steunmaatregel zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen flink uitgebreid. Veel ondernemers die in beginsel geen recht leken te hebben op de TOGS kunnen nu wel in aanmerking komen. Het loont dus om regelmatig de zoekmachine van de RVO te controleren of je als ondernemer in aanmerking komt voor een belastingvrije gift van € 4.000.

Heeft u nog vragen over deze steunmaatregel, dan adviseren wij u graag hierover. Indien gewenst kunnen wij ook de aanvraag voor u voorbereiden en indienen. Neem gerust vrijblijvend contact op voor vragen.

Hoofdkantoor

Hoofdstraat 2
2351 AJ Leiderdorp

bel ons

071-5422720