Eindejaarstips 2021: 4 Tips voor Grensoverschrijdende Arbeid

 

Eindejaarstips 2021: 4 Tips voor Grensoverschrijdende Arbeid

Tijdens de donkere dagen van december loont het om na te gaan welke fiscale acties u nog vóór 2022 moet nemen of beter nog even kunt uitstellen. Wij hebben de actuele fiscale tips met betrekking tot grensoverschrijdende arbeid voor u op een rijtje gezet.

1. 30%-regeling en de salarisadministratie

Bent u werkgever en werken er in uw organisatie buitenlandse werknemers die de 30%-regeling hebben? Dan raden wij u aan om voor het einde van het jaar een check te doen op de verwerking van de 30%-regeling in de salarisadministratie.  Zo moet het jaarsalaris van werknemers met de 30%-regeling aan het minimum salariscriterium van de 30%-regeling voldoen. Wanneer het jaarsalaris niet voldoet aan de salarisnorm, dan voldoet de werknemer niet meer aan de voorwaarden van de 30%-regeling. Dit kan er in het uiterste geval toe leiden dat de belastingdienst de 30%-beschikking met terugwerkende kracht intrekt.

Om correcties in de afgesloten loonadministratie en/of intrekking van de beschikking te voorkomen raden wij onze cliënten aan om – voor het afsluiten van het boekjaar – een controle uit te voeren op de salarissen van medewerkers waarvoor een beschikking 30%-regeling is afgegeven.

Voorts is dit jaar in de rechtspraak bevestigd dat uw werknemer niet zelf de 30%-regeling in zijn aangifte IB/PVV mag toepassen als u niet 30% van zijn loon aanwijst als eindheffingsloon.

2. Fiscale optimalisatie vermogende expats

Als gevolg van de verkorting van de looptijd van de 30%-regeling van 8 naar 5 jaar zijn veel expats de 30%-regeling ‘kwijtgeraakt’ per 1 januari 2021. Naast de gevolgen voor de hoogte van het netto salaris kunnen deze expats vanaf 2021 ook niet meer opteren voor de partiele buitenlandse belastingplicht. Dit houdt in dat deze expats vanaf 2021 belastingplichtig zijn voor het wereldwijde inkomen uit sparen en beleggen (Box 3). Met name voor vermogende expats kan dit tot een onaangename hoge belastingdruk leiden en dit gaat voor veel expats pas zichtbaar worden tijdens het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting over 2021.

Heeft u een vermogen van meer dan € 500.000? Laat u dan informeren over welke mogelijkheden die u heeft om uw spaargeld en beleggingen fiscaal te optimaliseren. Wij kunnen u hierin adviseren.

3. Thuiswerken over de grens in Coronatijd

Als gevolg van de coronamaatregelen worden werknemers vandaag de dag nog steeds gestimuleerd (en soms verplicht) om vanuit huis te werken. In grensoverschrijdende situaties kan dit voor werkgevers én werknemers tot onvoorziene gevolgen leiden op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en zelfs het arbeidsrecht!

Belastingen
Nederland heeft bilaterale afspraken gemaakt met buurlanden België en Duitsland, waarin is afgesproken dat thuiswerkdagen mogen worden belast in het land waar een werknemer onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt. Hierbij heeft de werknemer nog wel de mogelijkheid om de bepalingen uit het verdrag in te roepen. Deze afspraken met België en Duitsland zijn in september 2021 verlengd tot 1 januari 2022 en het is nog onduidelijk wat er daarna gebeurd.

Met andere landen zijn dergelijke afspraken (nog) niet gemaakt en moeten de bepalingen uit het betreffende belastingverdrag ingeroepen worden om te kijken welk land het heffingsrecht heeft over de inkomsten ten aanzien van de grensoverschrijdende werkzaamheden.

Sociale zekerheid
De SVB heeft sinds begin 2020 beleid gepubliceerd waarin ze hebben aangeven geen gevolgen te verbinden aan de sociale zekerheidspositie van werknemers die, als gevolg van het thuiswerken in een grensoverschrijdende situatie, op grond van het EU-recht sociaal verzekerd zouden raken in het woonland. Deze beleidsregels staan vandaag de dag nog steeds gepubliceerd op de website van de SVB. Het is op dit moment nog onduidelijk voor hoe lang deze beleidsregels nog zullen geleden.

Arbeidsrecht
Op grond van de regelgeving omtrent het internationale arbeidsrecht is een werknemer gebonden aan de arbeidsrechtelijke regelgeving in het land waar hij of zij doorgaans werkt. Echter, in een situatie waarbij een werknemer voor een langere periode vanuit huis werkt, maar dan over de grens, kan het zijn dat het arbeidsrecht van het woonland van toepassing wordt.

Wij raden werkgevers én werknemers aan om zich te goed laten informeren over de (potentiële) gevolgen bij thuiswerken in grensoverschrijdende situaties.

4. Update inzake aankondiging intrekking goedkeurend besluit inzake fiscale behandeling beloning van buitenlandse bestuurders- en commissarissen

In de eindejaarstips van vorig jaar informeerden wij u dat de regering had aangekondigd dat de goedkeuring voor het mogen toepassen van de vrijstellingsmethode  voor beloningen van bestuurders- en commissarissen van buitenlandse vennootschappen zal worden geschrapt. In plaats van het buitenlandse inkomen vrij te stellen, zal de in het buitenland betaalde belasting van de Nederlandse inkomstenbelasting worden afgetrokken, voor zover dat in het betreffende belastingverdrag staat voorgeschreven. Voor zover een belastingverdrag de vrijstellingsmethode voorschrijft, mag deze uiteraard gewoon worden toegepast. De methode van verrekening levert doorgaans een hogere belastingdruk op dan de vrijstellingsmethode.

De verwachting was dat de goedkeuring in 2021 zou worden ingetrokken. Dit is uiteindelijk niet gebeurd, maar wij hebben wel doorgekregen dat de intrekking nog steeds op stapel staat. Wij adviseren u om niet af te wachten en u tijdig te laten informeren over de belastinggevolgen én mogelijkheden op dit gebied!

 

Hoofdkantoor

Hoofdstraat 2
2351 AJ Leiderdorp

bel ons

071-5422720