Aanhouden definitieve aanslagen en bezwaren met box 3-inkomen

 

Aanhouden definitieve aanslagen en bezwaren met box 3-inkomen

De belastingdienst heeft aangegeven dat de al ontvangen bezwaarschriften met een box 3-element over de jaren 2017-2022 en de definitieve aanslagregeling over de jaren 2021 en 2022 met een box 3-element, tijdelijk aan te houden totdat de Hoge Raad duidelijkheid heeft gegeven over de vraag of het geboden rechtsherstel voldoende in lijn is het met Kerstarrest. Wel zal de belastingdienst voorlopige aanslagen 2021 en 2022 opleggen.

Mocht de belastingdienst toch een definitieve aanslag op basis van de huidige wet opleggen en uw daadwerkelijk behaalde box 3-rendement lager zijn dan het forfaitair berekende rendement, dan adviseren wij u om (tijdig) bezwaar te maken.

In het bezwaarschrift zal in ieder geval een summiere motivering moeten worden opgenomen. U moet dan in elk geval aangeven dat het werkelijk behaalde rendement lager was dan het berekende forfaitaire rendement, en ook tegen welke vermogenscategorie bezwaar wordt gemaakt, bijvoorbeeld onroerend goed, aandelen, cryptovaluta, onderlinge vorderingen en schulden etc.

Een pro forma bezwaarschrift voldoet niet en zal dus niet worden aangehouden maar binnen de wettelijke termijnen nader dienen te worden gemotiveerd.

Hoofdkantoor

Hoofdstraat 2
2351 AJ Leiderdorp

bel ons

071-5422720