Kostenvergoeding voor IB-aangifte buitenlandse werknemer

 

Kostenvergoeding voor IB-aangifte buitenlandse werknemer

Wanneer u werknemers uit een ander land heeft geworven, kunt u een vergoeding geven voor de extra kosten van dat verblijf buiten het land van herkomst. Voor deze extraterritoriale kosten geldt een gerichte vrijstelling.

Voor het vergoeden van die kosten kunt u kiezen: vergoeden van de werkelijke extraterritoriale kosten of het toepassen van de 30%-regeling. Als u voor deze buitenlandse werknemer de kosten voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting vergoedt, is dit belast loon. Een deel van de kosten kan echter onder de gerichte vrijstelling voor extraterritoriale kosten vallen. Welk deel is belast en welk deel is gericht vrijgesteld? De volgende situaties zijn mogelijk:

  • Moet de werknemer alleen in Nederland aangifte doen? En zijn de kosten daarvoor hoger dan de kosten voor de aangifte in het land van herkomst door een belastingadviseur? Een vergoeding van de extra kosten is dan gericht vrijgesteld als extraterritoriale kosten. De rest is belast loon.
  • Moet de werknemer alleen aangifte doen in het land van herkomst? Dan is de vergoeding van de kosten daarvoor belast loon. Zijn de kosten voor die aangifte hoger doordat de werknemer in Nederland werkt? Dan is een vergoeding van de extra kosten gericht vrijgesteld als extraterritoriale kosten. De rest is belast loon.
  • Moet de werknemer in Nederland én in het land van herkomst aangifte doen? Dan is de vergoeding van de kosten voor de Nederlandse aangifte gericht vrijgesteld als extraterritoriale kosten. De vergoeding voor de kosten voor de aangifte in het land van herkomst zijn belast loon. Zijn de kosten voor de aangifte in het land van herkomst hoger doordat de werknemer in Nederland werkt? Dan is de vergoeding van de extra kosten gericht vrijgesteld als extraterritoriale kosten. De rest is belast loon.

Onder de kosten voor de aangifte vallen de kosten voor het doen van aangifte, het aanvragen van een voorlopige aanslag, de beoordeling van de opgelegde aanslag(en) door een belastingadviseur, en de eventuele kosten om ervoor te zorgen dat met het juiste formulier aangifte wordt gedaan.

De volgende kosten vallen niet onder de kosten voor de aangifte:

  • kosten voor bezwaar en beroep;
  • kosten voor de IB-aangifte van de partner van de werknemer;
  • kosten voor de eventuele buitenlandse aangifte;
  • kosten voor advisering op het gebied van huisvesting en andere advieskosten.

Hoofdkantoor

Hoofdstraat 2
2351 AJ Leiderdorp

bel ons

071-5422720