Versobering/Afschaffing bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

 

Versobering/Afschaffing bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Onder voorwaarden is het mogelijk om een onderneming over te dragen aan een ander zonder dat u of de voortzetter geconfronteerd wordt met schenk- of erfbelasting, de zogenaamde bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: BOR) of met inkomstenbelasting door middel van de doorschuifregeling. Deze regelingen worden nu versoberd.

De BOR is een voorwaardelijke vrijstelling in de schenk- en erfbelasting. Bij schenking van ondernemingsvermogen tot een waarde van € 1.205.871 (2023) is deze voor 100% vrijgesteld en over het meerdere van deze waarde wordt een belastingvrijstelling van 83% in aanmerking genomen. De vrijstelling is niet van toepassing op eventueel binnen de onderneming aangehouden beleggingsvermogen met uitzondering van een doelmatigheidsmarge van 5%.

De staatssecretaris had in een eerder stadium al aangekondigd dat de BOR zou worden versoberd, maar op basis van de voorjaarsnota 2023 lijken de aanpassingen mee te vallen. In de voorjaarsnota 2023 zijn de volgende wijzigingen in de BOR voorgesteld:

  • Aan derden verhuurd onroerend goed zal met ingang van 2024 altijd als beleggingsvermogen worden aangemerkt;
  • Het grensbedrag voor de vrijstelling van 100% gaat met ingang van 2025 omhoog naar € 1.500.000 (nu € 1.205.871);
  • Tegelijkertijd gaat in 2025 de vrijstelling voor het meerdere omlaag naar 70% (nu 83%);
  • De doelmatigheidsmarge voor de BOR en de doorschuifregeling zal met ingang van 2025 helemaal verdwijnen;
  • Met ingang van 2025 komt er een beperking van het in aanmerking te nemen keuzevermogen. Bij gemengd gebruik komen bedrijfsmiddelen alleen in aanmerking voor de BOR voor zover zij daadwerkelijk binnen de onderneming worden gebruikt (voorheen kwalificeerde dan ook het deel dat privé werd gebruikt) ;
  • De toegang tot de BOR zal worden beperkt tot reguliere aandelen met een minimaal belang van 5% in plaats van elk aanmerkelijk belang (hiermee wordt voorkomen dat elk aanmerkelijk belang hoe klein ook, in aanmerking kan komen voor de BOR);
  • Afschaffen van de dienstbetrekkingseis voor de doorschuifregeling (nu moet de begiftigde reeds drie jaar in dienst zijn van de onderneming) en het versoepelen van de bezits- en voortzettingseis voor de BOR;
  • Aanpak oneigenlijk gebruik, zoals bij inbreng van vermogen in ondernemingsvermogen op hoge leeftijd;

Overweegt u om uw onderneming over te dragen? Dan kan het met het oog op de voorgestelde veranderingen wellicht verstandig zijn dit nog onder de huidige wet- en regelgeving te doen.

Hoofdkantoor

Hoofdstraat 2
2351 AJ Leiderdorp

bel ons

071-5422720