Herstructureren box 3-bezittingen voor 1 oktober (peildatumarbitrage)

 

Herstructureren box 3-bezittingen voor 1 oktober (peildatumarbitrage)

Met de nieuwe wijze van belastingheffing in box 3 kan het voordelig zijn om voor de peildatum van 1 januari 2024 uw ‘overige bezittingen’ met een forfaitair rendement van 6,17% tijdelijk om te zetten in banktegoeden (met een aanzienlijk lager forfaitair rendement van 0,00% in 2022), zoals bijvoorbeeld het tijdelijk omzetten van laagrenderende vermogensbestanddelen in banktegoeden of het tijdelijk aangaan van een lening ter uitbreiding van de banktegoeden.

Deze wijze van (tijdelijke) herstructureren van vermogen rond de peildatum van 1 januari met het doel belasting te besparen wordt peildatumarbitrage genoemd en wordt ongewenst geacht door het kabinet. Om dit soort tijdelijke constructies te voorkomen is bepaald dat omzettingen van vermogen binnen 3 maanden in de periode van 1 oktober tot 31 maart genegeerd zullen worden en dat de Belastingdienst uit zal gaan van de samenstelling van het vermogen vóór de omzettingen, tenzij de belastingplichtige aannemelijk kan maken dat er sprake is van zakelijke overwegingen. In dat geval geldt de daadwerkelijke samenstelling van het vermogen op 1 januari voor de belastingheffing.

Overweegt u om vanuit fiscaal oogpunt hoogbelaste vermogensbestanddelen tijdelijk om te zetten in laagbelaste vermogensbestanddelen, dan is het belangrijk om de periode van 1 oktober 2023 tot 1 maart 2024 in de gaten te houden. Transacties buiten deze periode worden sowieso niet als arbitragehandeling aangemerkt. Voor transacties binnen deze periode moet de belastingplichtige bewijzen dat er sprake was van zakelijke overwegingen. Wij adviseren u om documentatie hierover in uw administratie te bewaren.

Voor advies op maat / persoonlijk advies raden we u aan om contact met ons op te nemen.

Hoofdkantoor

Hoofdstraat 2
2351 AJ Leiderdorp

bel ons

071-5422720