Uitgestelde belastingbetalingen terugbetalen

 

Uitgestelde belastingbetalingen terugbetalen

Veel ondernemers hebben tijdens de coronacrisis bijzonder uitstel gekregen voor de betaling van onder meer de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffingen. Vanaf 1 oktober 2022 moesten deze ondernemers beginnen met het aflossen van hun belastingschuld en daarvoor hadden ze maximaal vijf jaar de tijd.

De standaardtermijn voor de aflossing is vijf jaar. Maar er gelden enkele versoepelingen:

  • Levensvatbare ondernemingen die te maken hebben met tijdelijke aflossings- of liquiditeitsproblemen mogen onder strikte voorwaarden zeven jaar over de aflossing doen. De volgende ondernemingen komen niet in aanmerking voor een langere aflossingstermijn: ondernemingen die er financieel niet slecht voorstaan, ondernemingen die een hoge belastingschuld hebben opgebouwd maar vóór de coronacrisis nauwelijks winst hebben gemaakt en ondernemingen met een openstaande belastingschuld van minder dan € 10.000.
  • Ondernemingen kunnen voor de openstaande schuld een eenmalige betaalpauze van zes maanden aanvragen. Hiervoor geldt geen drempelbedrag. Let wel: de maximale aflossingstermijn verandert hierdoor niet. De schuld moet in dezelfde tijd worden afbetaald, en na de pauze wordt het maandelijkse aflossingsbedrag dus hoger.
  • Ondernemingen kunnen ongeacht de hoogte van de belastingschuld een verzoek doen om de aflossing per kwartaal te betalen, in plaats van per maand.
  • De invorderingsrente die ondernemingen moeten betalen bedraagt vanaf 1 januari 2023 slechts 2%. Deze wordt geleidelijk verhoogd tot het oorspronkelijke niveau dat gold voor de coronacrisis. Op 1 juli 2023 wordt het 3% en vanaf 1 januari 2024 geldt weer het oorspronkelijke percentage van 4%.
  • Voor de in kern gezonde ondernemingen met een problematische schuldenlast zijn in specifieke situaties saneringsakkoorden mogelijk. De fiscus stelt zich tijdelijk soepeler op bij minnelijke saneringsakkoorden. Van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023 neemt de belastingdienst genoegen met hetzelfde uitkeringspercentage als aan concurrente schuldeisers toekomt.


Achterstanden bij aflossing coronabelastingschulden

De belastingdienst heeft aangegeven dat als ondernemers niet voldoen aan de voorwaarden van de betalingsregeling deze betalingsregeling zal worden ingetrokken. Deze ondernemers zullen vanaf 13 juni 2023 een beschikking van de belastingdienst ontvangen waarin deze intrekking zal worden aangekondigd.

Om invorderingsmaatregelen en bijkomende kosten te voorkomen hebben ondernemers na ontvangst van de beschikking nog 14 dagen de tijd om in één keer het gehele bedrag van hun openstaande coronabelastingschuld te betalen. Wij merken wel op dat het gaat wel om situaties waarbij er sprake is van structurele achterstanden en niet van maximaal één termijn van de coronabetalingsregeling.

Wilt u intrekking van de betalingsregeling voorkomen dan adviseren wij u om zo snel mogelijk contact op te nemen met de belastingdienst.

Hoofdkantoor

Hoofdstraat 2
2351 AJ Leiderdorp

bel ons

071-5422720