Zet verlies uit aanmerkelijk belang om in belastingkorting

 

Zet verlies uit aanmerkelijk belang om in belastingkorting

Heeft u door de liquidatie van uw B.V. een verlies in box 2 van de inkomstenbelasting geleden, dan kunt u daar fiscaal nog wel iets mee. Dit verlies uit aanmerkelijk belang kan namelijk verrekend worden.

Te weten met:

  • de winst uit aanmerkelijk belang van het voorafgaande jaar (de zogenoemde ‘carry back’); en
  • de winst uit aanmerkelijk belang van de zes volgende kalenderjaren (de ‘carry forward’).

Daarmee wijkt de periode voor verliesverrekening in box 2 wel af van die in box 1. In box 1 mag u een verlies namelijk verrekenen tot drie boekjaren terug en negen boekjaren vooruit. Overigens zijn box 2-verliezen die zijn ontstaan vóór 2019 nog wel tot negen jaar vooruit te verrekenen.

Verlies uit aanmerkelijk belang kunt u alleen verrekenen met winsten uit aanmerkelijk belang. Stel dat u door de opheffing van uw B.V. geen inkomen meer in box 2 heeft, dan is het in principe niet mogelijk om het ontstane verlies te verrekenen. U kunt het verlies in de toekomst wel deels verrekenen door een verzoek te doen tot omzetting van het openstaande verlies in een belastingkorting. Deze korting is gelijk aan het tarief dat geldt in box 2, namelijk 26,9% (in 2023).  Hiervoor dient wel een verzoekschrift naar de belastingdienst gestuurd te worden. De belastingdienst keurt het verzoek alleen goed als u in het kalenderjaar en het daaraan voorafgaande kalenderjaar geen aanmerkelijk belang (meer) had. De inspecteur stelt de hoogte van de belastingkorting vast in een beschikking. U kunt de belastingkorting vervolgens verrekenen met de verschuldigde belasting in box 1, in het jaar van verzoek en eventueel in de daaropvolgende jaren als de verrekening niet in één keer mogelijk is.

Hoofdkantoor

Hoofdstraat 2
2351 AJ Leiderdorp

bel ons

071-5422720